Konferansen Reliable vil gi deg ny bibelkunnskap og trygghet i kristenlivet. Gjennom seminar og foredrag ønsker vi å inspirere deg til å søke Gud og bruke Bibelen i hverdagen – fordi vi tror at Bibelen er sann og at den gir oss retning i å leve som kristne i hverdagen.

 

Vi ønsker at unge mennesker blir nysgjerrige på Bibelen. Vi ønsker å få undervisning fra de dyktigste innenfor sine felt, få inspirasjon til engasjement, og få verktøy til hverdagen som kristen.

 

Reliable tar vi opp store spørsmål om kristen tro. Vi vil gi påfyll, møte andre med samme mål for livet, og ha jordnære samtaler med deg som er nysgjerrig på om kristen tro er til å stole på.

P

R
O
G
R
A
M

Fredag

19:00 Historical reliability of the
New Testament I

 

Lørdag

10:30 Velkommen

 

10:45 Bibeltime I

 

11:45 Pause

 

12:15 Sofie Braut: Bibelens autoritet i vår tid (Ungdomssalen, Misjonssalen).

 

Simeon Ottosen: Ulike atuelle bibelsyn (Lille Camino).

 

Hans Johan Sagrusten: De tidligste manuskriptene til Bibelen (Hovedsalen misjonssalen).

 

13:15 Pause

 

13:30 Joakim Magnus: Bibelen i et disippelperspektiv (Lille Camino).

 

Knut Kåre Kirkholm: Apostlenes bibel (Ungdomssalen, Misjonssalen).

 

Kurt Christensen: Bibelen og Koranen (Hovedsalen, Misjonssalen).

 

14:30 Lunsjpause

15:15 Historical reliability
of the New Testament II

 

16:15 Pause

 

16:30 Answers to
difficult questions

 

17:30 Slutt for dagen.

 

19:30 Lørdagsgudstjeneste

 

Søndag

11:00 Søndagsgudstjeneste v/ Peter J. Williams. Bibeltime II

 

12:30 Pause

 

12:45 Historical reliability of the New Testament III

HOVEDSEMINAR

Peter J. Williams

Reliable skal Peter ha bibeltimer og to hovedseminar om «The historical reliability of the New Testament». I tillegg skal han sette av tid til å besvare vanskelige spørsmål som du måtte ha på hjertet.

 

Williams er en av vår tids største teologer. Han har blant annet forsket på den tidlige historie i oversetting med særlig fokus på Bibelen og tekstkritikk. Peter J. Williams har en lettfattelig forelesningsform til tross for sin meget tunge kunnskap. Han er lett forståelig, og gjør vanskelige emner tilgjengelige for de fleste.

 

Han er for tiden leder av Tyndale House i Cambridge, og i forbindelse med Reliable, vil vi også slippe den norske oversettelsen av hans bok «Can we trust the Gospels?». Dette er en bok som kan gi deg god innsikt i evangelienes troverdighet, og derfor også budskapets troverdighet.

Knut Kåre Kirkholm

Apostlenes Bibel

Knut Kåre er 37 år og høyskolelektor ved FiH. Han underviser i språk og bibelfag.

 

Apostlene leste ikke helt den samme Bibelen som vi gjør. I dette seminaret ser vi nærmere på hva slags bibel apostlene brukte og hvordan de brukte den.

Sofie Braut

Bibelens autoritet i vår tid

Sofie er 42 år og lektor ved Tryggheim vgs. Som medlem av Frimodig kirke og kommentator i Vårt Land, har Sofie markert med et sterkt og tydelig engasjement i aktuell kirkelivs- og samfunnsdebatt.

 

I dette seminaret vil Sofie dele sitt engasjement og tydeliggjøre viktigheten av å løfte frem Bibelens autoritet i et bredere kirke- og samfunnsperspektiv.

S

E

M

I

N

A

R

H

O

L

D

E

R

E

Joakim Magnus

Bibelen i et
disippelperspektiv

Joakim er 39 år og Leder for Ungdom i Oppdrag Oslo. Han er primus motor for de populære Bibelkveldene i Misjonssalen i Oslo som søker å inspirere folk til å bli bedre kjent med Bibelen.

 

I dette seminaret ser vi nærmere på hvor grunnleggende viktig kjennskap til Bibelen og dens autoritet er, for å leve som en disippel i hverdagen.

Hans Johan Sagrusten

De tidligste manuskriptene
til Bibelen

Hans Johan er 49 år og jobber som bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet. Hans Johan har skrevet flere bøker, deriblant Det store puslespillet I og II hvor han skriver fengslende om historien til noen av de eldste og viktigste manuskriptene til Bibelen. Begge bøker har fått rosende omtale både i Dagbladet og Klassekampen.

 

I dette seminaret vil Hans Johan ta oss med på jakten etter de eldste manuskriptene til Bibelen og introdusere oss for noen av de fascinerende historiene som skjuler seg bak manuskriptene.

Kurt Christensen

Bibelen og Koranen

Kurt er 71 år og professor i etikk og

religionsfilosofi ved MF Aarhus.

 

Kristendommen og islam har påfallende likheter og vesentlige forskjeller. Kan vi ved å sammenlikne Koranen og Bibelen finne nøkkelen til forholdet mellom kristendommen og islam? I dette seminaret vil Kurt begrunne Bibelens autoritet i møte med Koranen og muslimsk kritikk.

Simeon Ottosen

Ulike aktuelle bibelsyn

Simeon er 24 år og student ved FiH.

Han arbeider for tiden med en masteravhandling om aktuelle bibelsyn i Norge i dag.

 

I dette seminaret vil Simeon gi oss en innføring i ulike bibelsyn og vise oss hvordan de gjør seg gjeldende i aktuelle debatter i dag.

P
R
A
K
T
I
S

K

/

P
R
A
C
T
I
C
A
L

Hvor

Misjonssalen i Oslo sentrum er hovedvenue for konferansen. Et av parallellseminarene i hver bolk vil bli holdt i Lille Camino et steinkast fra Misjonssalen.

 

Påmelding

Det beste er om du melder deg på på forhånd og velger hvilke av parallellseminarene du ønsker å være med på. Det er lov å endre mening og det vil også bli mulighet for å betale med vipps eller kort ved ankomst.

 

Kost og losji

Det vil bli salg av diverse mat og drikke i misjonssalens cafe. Dersom du kommer langveis fra og har behov for losji, skriv en mail til reliableconference@gmail.com, så skal vi prøve å ordne overnatting på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

 

Det vil bli mulighet for oversettelse til og fra engelsk på noen av seminarene. Hvilke seminarer det gjelder vil bli oppdatert på facebook, her.

 

ENGLISH VERSION

 

Where

The conference will be held in Misjonssalen (Tullinsgate 4C) in Oslo, right in the city centre. One of the parallel-seminars will be held in Lille Camino, not far from Misjonssalen.

 

Registration

The best thing to do is registering online here, and also choose which of the parallel-seminars you are most likely to attend. It will be possible to pay via Vipps or card on site.

 

Accommodations

There will be sales of wraps/baguets ect. in the cafe. If you travel from outside Oslo and need somewhere to stay over night, please send an email to reliableconference@gmail.com and let us know! We will try to accommodate you at Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

 

Translation

There will be translation from Norwegian to English. We will announce which seminars will be translated at the facebook event.

 

P R
O
G
R
A
M

Fredag

19:00 Historical reliability of the New Testament I

 

Lørdag

10:30 Velkommen

 

10:45 Bibeltime I

 

11:45 Pause

 

12:15 Sofie Braut: Bibelens autoritet i vår tid. (Ungdomssalen, Misjonssalen)

 

Simeon Ottosen: Ulike atuelle bibelsyn. (Lille Camino)

 

Hans Johan Sagrusten: De tidligste manuskriptene til Bibelen. (Hovedsalen misjonssalen)

 

13:15 Pause

 

13:30 Joakim Magnus: Bibelen i et disippelperspektiv. (Lille Camino)

 

Knut Kåre Kirkholm: Apostlenes bibel. (Ungdomssalen, Misjonssalen)

 

Kurt Christensen: Bibelen og Koranen. (Hovedsalen, Misjonssalen)

 

14:30 Lunsjpause

 

15:15 Historical reliability
of the New Testament II

 

16:15 Pause

 

16:30 Answers to difficult questions

 

17:30 Slutt for dagen.

 

19:30 Lørdagsgudstjeneste

 

Søndag

11:00 Søndagsgudstjeneste v/
Peter J. Williams. Bibeltime II

 

12:30 Pause

 

12:45 Historical reliability of the New Testament III

P

R
O
G
R
A
M

P
R
A
K
T
I
S

K

/

P
R
A
C
T
I
C
A
L

SEMINARHOLDERE

SEMINARHOLDERE